Życie serca Duch dusza ciało i relacja Ja Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku t.7 (Okładka miękka)

Życie serca Duch dusza ciało i relacja Ja Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku t.7

Życie serca Duch dusza ciało i relacja Ja Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku t.7 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
  • Liczba stron :

    488

Kup na prezent
  • Miękka
  • 488
  • UMCS
VII tom serii wydawniczej "Rossica Lublinensia" ma charakter monograficzny. Formuła "życie serca" zawarta w jego tytule jest pojemna i wieloznaczna. Jako zapowiedź przyszłych studiów pojawia się u Michaiła Bachtina, w nieco innym znaczeniu spotykamy ją u Wieczesława Iwanowa i Iwana Iljina. Autorzy prac, realizujący tytułowy projekt badawczy, wybitni i znani uczeni z renomowanych ośrodków naukowych wielu krajów, a także początkujący badacze, przełamujac wąsko "emocjonalistyczne" pojmowanie serca, ukazują, w jaki sposób i za pomoca jakich strategii pisarskich dokonywana jest dekonstrukcja symbolu/konceptu serca w konkretnych tekstach artystycznych i filozoficznych. Zarazem jednak wykraczają poza wąskie i schematyczne ujmowanie uczuć i emocji, by wydobyć ich znaczenie poznawcze (w duchu ustaleń psychologii kognitywnej, psychoanalizy, antropologii, a także filozofii, rehabilitujących uczucia jako źródło "wiedzy praktycznej", moralnej), ich ścisłą więź ze sferą wartości i doświadczaniem wartości, z konceptualizacją świata i relacji międzyludzkich.
  • Miękka
  • 488
  • UMCS

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Życie serca Duch dusza ciało i relacja Ja Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX i XXI wieku t.7" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.