Znajdź wyraz w wyrazie z głoską R

Znajdź wyraz w wyrazie z głoską R
  • Miękka
  • 64
  • 1
  • Harmonia
Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane według zasady „wyraz w wyrazie” – opierają się na parach wyrazów, w których jeden jest zawarty w drugim, zarówno na początku, np. krewetka – krew; w środku, np. strona – tron; jak i na końcu, np. prasa – rasa. Dziecko ćwiczy więc również percepcję wzrokową i koncentrację uwagi.
  • Miękka
  • 64
  • 1
  • Harmonia

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Znajdź wyraz w wyrazie z głoską R" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.