Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego (Okładka miękka)

Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego

Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -31%
Kup na prezent
Rozległa wiedza Autorki, rozumowanie i pasja badawcza owocują dojrzałą pracą, która zmusza, czy zachęca do dalszej refleksji i poszukiwań. Rozprawa ma charakter krytyczny i otwarty, ukazuje imponujące osiągnięcia myśli przekładoznawczej, ale także i jej ograniczenia. Zawiera ważne ostrzeżenie przed nadmiernym uleganiem tendencji do oceny zmechanizowanej, pomijającej czy lekceważącej element humanistyczny tłumaczenia. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop Jest to praca pionierska, która podejmuje temat bardzo interesujący, choć mało jeszcze zgłębiony, a nade wszystko aktualny zarówno w perspektywie oferty kształcenia, jak i w perspektywie zawodowej. Można więc domniemywać, że zostanie ona entuzjastycznie przyjęta przez uczestników procesu dydaktycznego: studentów i nauczycieli, m.in. przez swoje praktyczne ukierunkowanie. Komentarz teoretyczny, nieodzowny w tego typu publikacjach, nie przesłania wymiaru praktycznego i metodologicznego analizowanego problemu. Autorka stawia przede wszystkim na użyteczność prowadzonych przez siebie badań oraz ich przydatność w podnoszeniu jakości kształcenia i pracy tłumaczy tekstów pisemnych. dr hab. Magdalena Sowa

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zmierzyć przekład Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.