Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego Ujęcie wewnątrzsystemowe (Okładka miękka)

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego Ujęcie wewnątrzsystemowe

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego Ujęcie wewnątrzsystemowe (Okładka miękka)

Oferta specjalna -0%
Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym – korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historycznym oraz w obowiązujących obecnie ustrojowych aktach prawnomedycznych: ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego Ujęcie wewnątrzsystemowe" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.