Zdrowie publiczne w Polsce (Okładka miękka)

Zdrowie publiczne w Polsce

Zdrowie publiczne w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Książka jako jedna z niewielu na rynku wydawniczym w całości dotyczy tematyki zdrowia i choroby w aspekcie społecznym. Zdefiniowano w niej pojęcie zdrowia publicznego, a także przedstawiono działania podejmowane przez państwo w celu zapewnienia obywatelom ochrony zdrowia, obejmujące m.in. promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną. Dodatkowo omówiono aspekty prawne czynności podejmowanych w celu ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, ochrony zdrowia przed następstwami używania wyrobów tytoniowych, a także zwalczania chorób nowotworowych i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Publikacja zawiera ponadto: – prezentację wybranych aspektów finansowania ochrony zdrowia w Polsce, – liczne dane statystyczne ujęte w formie graficznej i opisowej, – wyszczególnienie i omówienie aktów prawnych stosowanych w ochronie zdrowia. Książka przeznaczona jest dla studentów zdrowia publicznego, pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych oraz dla uczestników różnych form kształcenia podyplomowego z zakresu ochrony zdrowia. Stan prawny na 1 lutego 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zdrowie publiczne w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.