Zażalenie w postępowaniu cywilnym (Okładka twarda)

Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Zażalenie w postępowaniu cywilnym (Okładka twarda)

Oferta specjalna -15%
Kolejne wydanie publikacji jako jedyne na rynku w sposób kompleksowy i szczegółowy charakteryzuje instytucję zażalenia będącego drugim - obok apelacji - podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. W książce obszernie omówiono m.in.: - usystematyzowane przesłanki dopuszczalności zażalenia, w szczególności - w aspekcie potrzeb praktyki - liczne jej przypadki przewidziane ustawowo, - wymagania formalne zażalenia i terminy jego wniesienia, - tok postępowania zażaleniowego w I i II instancji, - rozpoznanie zażalenia i charakter prawny orzeczenia sądu odwoławczego. W piątym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany nowelizacyjne dotyczące instytucji zażalenia, które weszły w życie 3 maja 2012 r., wprowadzone tzw. dużą nowelą do kodeksu postępowania cywilnego i kształtowaną w związku z nimi judykaturę oraz literaturę naukową.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zażalenie w postępowaniu cywilnym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.