Zawody medyczne (Okładka twarda)

Zawody medyczne

Zawody medyczne (Okładka twarda)

Oferta specjalna -17%
Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografię dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtowania się poszczególnych zawodów medycznych od czasu ich powstania aż do dnia dzisiejszego. Przedstawiono ewolucję definicji zawodu medycznego i jego miejsce w rozmaitych klasyfikacjach zawodów, z uwzględnieniem dynamicznych zmian w statusie prawnym poszczególnych zawodów. Ostatnia część opracowania zawiera analizę współzależności zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy i zatrudnienia niepracowniczego – umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zawody medyczne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.