Zasoby twórcze człowieka

Zasoby twórcze człowieka

Zasoby twórcze człowieka

Oferta specjalna -11%
Inicjatywa cyklicznego publikowania prac w ramach serii "Twórczość i Edukacja" wyrosła z potrzeby stworzenia miejsca spotkania badaczy i praktyków zainteresowanych rozwijaniem oraz wspieraniem zdolności twórczych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W serii będą publikowane prace poruszające problematykę edukacyjnych i społecznych uwarunkowań rozwoju szeroko pojętej aktywności twórczej. ,,[...] Przedstawiona do recenzji praca zbiorowa będąca owocem wysiłku 6 Autorów, pod naukowym kierownictwem Pana KrzysztofaJ. Szmidta i Pani Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej jest ważną publikacją. Po pierwsze dlatego, że doskonale wpisuje się w klimat "poro- twórczości i prozdolności" dzisiejszych czasów. Po drugie, iż recenzowana pozycja powstała jako projekt teoretyczno-badawczy, który w swoich założeniach integruje dwa zespoły pracowników naukowych, przedstawicieli pedagogiki twórczości oraz edukacji artystycznej. Po trzecie, Autorzy postawili sobie nader ambitne zadanie, związane z przedstawieniem podstaw pedagogiki pozytywnej, w oparciu o zgromadzoną wiedzę teoretyczną jak i wyniki badań własnych. [...] Istotnym walorem poznawczym książki jest sposób narracji, jakim posługują się Autorzy. Z jednej strony mamy do czynienia z naukowym i rzetelnym wykładem, z drugiej strony autorzy w żywy i lekki sposób omawiają problematykę, która skłania czytelnika do własnych refleksji i przemyśleń, zachęca do projektowania własnych działań pedagogicznych. Wydaje się zatem, że Autorom doskonale znana jest koncepcja refleksyjnego praktyka, skoro prezentując swoje wywody sprawiają, iż odbiorca staje się refleksyjnym czytelnikiem". Z recenzji dr hab. Beaty Dyrdy (Uniwersytet Śląski)

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zasoby twórcze człowieka" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.