Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce (Okładka miękka)

Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce

Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce omawia normatywne i praktyczne znaczenie jednej z podstawowych zasad dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka dokonuje całościowej oceny obowiązującego systemu finansów samorządu terytorialnego. W książce przeprowadzono analizę treści zasady adekwatności, przedstawiono przyczyny i przejawy jej naruszenia. W świetle tej zasady omówione zostały m.in. takie kwestie jak: • dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, • transfery finansowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, • dług i deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja jest przeznaczona dla osób stykających się z problematyką finansów samorządowych w pracy zawodowej – zwłaszcza pracowników administracji samorządowej, członków organów stanowiących w samorządzie terytorialnym, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania administracji publicznej. Książka poszerzy również wiedzę studentów prawa, administracji i zarządzania zainteresowanych problematyką finansów publicznych. Dr hab. prof. UW Elżbieta Kornberger - Sokołowska – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członek Rady Legislacyjnej; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.