Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych (Okładka twarda)

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -8%
Z rezenzji prof. dr hab. Andrzeja Dzięgi: „To jest dzieło o prawdziwym zaufaniu. Pracodawcy do pracownika, pracownika do pracodawcy. Pracowników nawzajem do siebie. Zwykłego zaufania pomiędzy ludźmi, chociaż wpisanego w twardą rzeczywistość życia gospodarczego. Znowu powraca myśl Jana Pawła II, przywoływana już jako klasyczna teza katolickiej nauki społecznej, że te relacje muszą być partnerskimi relacjami. Partnerzy sobie ufają. Liczą na siebienawzajem. Są sobie potrzebni. (...). Ufam, że to opracowanie otworzy nowy etap dyskusji wokół problematyki zarządzania, organizacji wspólnych działań i odpowiedzialności za wspólne sprawy. Bardzo nam takiej dyskusji brakuje w Polsce i w Europie. Myślę, że także w świecie”.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.