Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (Okładka miękka)

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie każdego rozdziału. Umożliwia on studentom sprawdzenie swojej wiedzy, a dydaktykom tworzenie testów egzaminacyjnych. Walor utylitarności książki podnoszą również załączniki zawierające studia przypadków, na podstawie których można śledzić praktyczną implementację wybranych zagadnień kadrowych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.