Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B (Okładka miękka)

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, wskazując na zagrożenia pojawiające się podczas współpracy, w tym również w wyniku korzystania z outsourcingu i offshoringu. W monografii opisano ilościowe oraz jakościowe metody i techniki służące do oceny ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca-odbiorca. Wskazano także narzędzia ograniczające tego typu ryzyko, w tym wymagania systemów zarządzania opartych na międzynarodowych standardach zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem), koncepcję Six Sigma oraz elementy Toyota Production System (Kaizen, 5S/TPM). W publikacji zaprezentowano bazującą na najlepszych praktykach, modelową koncepcję zarządzania ryzykiem na rynku B2B, która mogłaby być wykorzystana przez firmy chcące skutecznie zarządzać procesami przepływu w łańcuchu dostaw.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.