Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym (Okładka miękka)

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym

Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym (Okładka miękka)

Kup na prezent
prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak: Tysiące polskich przedsiębiorstw potrzebuje wiedzy na temat skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem, które występują w ich codziennej działalności. Jest to tym ważniejsze, że postępująca globalizacja gospodarki światowej potęguje występowanie ryzyka w coraz bardziej zróżnicowanej i skomplikowanej postaci. Ryzyka tego nie można już postrzegać wąsko, w szczególności jako ryzyka spekulacyjnego występującego na giełdach papierów wartościowych. Warto zatem korygować dość często spotykane zarówno na uczelniach, jak i w instytucjach finansowych archaiczne i ciasne spojrzenie na ryzyko. Uczestnicy obrotu międzynarodowego powinni mieć świadomość, że ryzyko wynika z faktu podejmowania decyzji dotyczących przyszłości.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.