Zarządzanie Kluczowe koncepcje (Okładka miękka)

Zarządzanie Kluczowe koncepcje

Zarządzanie Kluczowe koncepcje (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%
We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają się nowe wyzwania, zmieniają się istota pracy i jej organizacja. To wszystko wymaga nowego podejścia także w zarządzaniu. Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o nowoczesnym zarządzaniu, autor przedstawił najpopularniejsze i najbardziej przydatne koncepcje zarządzania, sprzyjające zdobywaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej oraz rozpoznawaniu sygnałów płynących z otoczenia zewnętrznego i reagowaniu na nie. Wiele omówionych koncepcji dotyczy organizacji firmy (z uwzględnieniem kultury organizacyjnej, projektowania struktury organizacyjnej i procesów pracy), planowania i kontrolowania w firmie, motywowania, komunikacji wewnętrznej, umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej i kierowania zmianami.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie Kluczowe koncepcje" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.