Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Oferta specjalna -9%
 • Liczba stron :

  508

 • Miękka
 • 508
 • 1
 • C.H. Beck
Podmioty sektora bankowego to instytucje o specyficznym zakresie i modelu działania, których cele i stosowane praktyki biznesowe przynajmniej częściowo muszą respektować rolę, jaką bankom przypisano w gospodarce. To także podmioty o skomplikowanej strukturze własnościowej i organizacyjnej, dysponujące dużym potencjałem rozwojowym i realizujące swoje cele w warunkach globalizacji i wysokiej konkurencyjności. Niniejszy podręcznik to przekrojowe kompendium wiedzy z zakresu zarządzania instytucjami kredytowymi. Odnosi się on nie tylko do tego, czym te instytucje się zajmują, ale przede wszystkim skupia uwagę Czytelnika na tym, z jakimi uwarunkowaniami musza się liczyć i jakich używać metod czy mechanizmów, aby działać sprawnie i efektywnie. Na uwagę zasługują: • przyjęcie kryterium tworzenia wartości jako motywu przewodniego i integrującego poszczególne części książki, • akcentowanie specyfiki uwarunkowań i odmienności zasad funkcjonowania instytucji kredytowych, przy jednoczesnym identyfikowaniu tych rozwiązań czy inicjatyw, które maja charakter uniwersalnych rozwiązań biznesowych, • zwracanie uwagi na potrzeby i oczekiwania różnych grup interesariuszy instytucji kredytowych, • czytelna i konsekwentna strukturyzacja treści, uwzględniająca złożoność i interdyscyplinarność przedstawianego obszaru merytorycznego, • wzbogacanie treści o liczne i interesujące przykłady rozwiązań z praktyki bankowej. Jest to opracowanie godne polecenia studentom kierunków ekonomicznych i innym osobom zainteresowanym ta problematyka (…). Duża aktualność i znaczenie przekazywanej wiedzy, wysoki poziom merytoryczny podręcznika, właściwe z dydaktycznego punktu widzenia podejście do sposobu prezentacji treści nadają mu walory wyróżniające na tle, stosunkowo nielicznych, opracowań z tego zakresu tematycznego. Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Podręcznik powstał w odpowiedzi na potrzeby środowiska akademickiego i z inspiracji Komitetu Nauk o Finansach PAN. Twórcy podręcznika to międzyuczelniany zespół autorski złożony z pracowników naukowo-dydaktycznych katedr bankowych lub finansowych, dysponujących wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia przedmiotów związanych z różnymi aspektami zarządzania instytucjami finansowymi, a także doświadczeniem praktycznym związanym z tym obszarem.
 • Miękka
 • 508
 • 1
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie instytucjami kredytowymi" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.