Zarządzanie innowacjami (Okładka miękka)

Zarządzanie innowacjami

Zarządzanie innowacjami (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie innowacjami" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.