Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej (Okładka miękka)

Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej

Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Otoczenie organizacji nieustannie się rozwija, przynosząc nowe zagrożenia oraz nowe możliwości. Najważniejsze czynniki kształtujące zmiany w tym otoczeniu to rewolucja komunikacyjna, siła wiedzy, holizm i systemowość, sustainability, nowe rynki, Internet of things oraz zagrożenia bezpieczeństwa. Każda organizacja, aby być liderem, w obszarze którym działa lub ma tylko przetrwać i rozwijać się, musi zidentyfikować oraz monitorować czynniki wywołujące najistotniejsze zmiany w jej otoczeniu. Przeszkodą jest tutaj wielość oraz dynamika tych czynników, które powodują, iż organizacje mają duże trudności nie tylko z identyfikacją i monitorowaniem czynników, ale w konsekwencji ze skutecznym funkcjonowaniem i stawianiem czoła wyzwaniom współczesności. Doświadczenia światowe wskazują, iż jedną z obiecujących koncepcji w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami współczesności jest wdrożenie orientacji procesowej i zarządzania procesami biznesowymi. Książka przedstawia charakterystykę najbardziej znaczących czynników kształtujących współczesne otoczenie, ewolucję orientacji procesowej oraz wyzwania przed nią stojące, stan wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi w Polsce i na świecie, przykłady efektywnego wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi w różnych typach organizacji. Monografia ta daje również praktyczne wskazówki, jak wdrożyć i utrzymać w organizacjach sektora prywatnego, publicznego oraz non profit zarządzanie i dowodzenie oparte na orientacji procesowej, które pomóc ma organizacjom w podejmowaniu wyzwań przyszłości.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.