Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki (Okładka miękka)

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki (Okładka miękka)

Oferta specjalna -20%
Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror. Wynika to między innymi ze swobód jakie uzyskaliśmy wraz z odzyskaniem niepodległości ale również z narastającego w Polsce bezrobocia, coraz szerszego ubóstwa i nędzy a także wzrastającej liczby bezdomnych. Dzięki powszechności środków masowego przekazu upowszechniają, się również obce wpływy służące przyjmowaniu różnych wynaturzeń społecznych. Stąd konieczność zapobiegania szerzącym się dewiacjom, między innymi przez placówki edukacyjno-wychowawcze. Przykładem tego jest wprowadzenie "pedagogiki resocjalizacji" do programów studiów pedagogicznych. A jak to robić praktycznie znajdziecie Państwo odpowiedź na łamach tej książki, której dodatkowym atutem jest zamieszczony na końcu w formie "aneksu" wybór obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.