Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym (Okładka miękka)

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%
 • Liczba stron :

  212

Kup na prezent
 • Miękka
 • 212
 • 1
 • CeDeWu
Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki. Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom: - inicjatywom podejmowanym przez G20 w celu zapobiegania, rozprzestrzeniania się i łagodzenia skutków kryzysów finansowych, - przedstawieniu przedsięwzięć umożliwiających minimalizację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wielkich i systemowo ważnych instytucji finansowych, - znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania kryzysów finansowych, - roli rekomendacji Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych, - działalności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przyczyniającej się do ograniczenia skutków kryzysu i poprawy stabilności na rynkach finansowych, - ewolucji podejścia do zarządzania kryzysem finansowym w UE i Eurosystemie, - przedstawienia roli Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu skutków kryzysów finansowych.
 • Miękka
 • 212
 • 1
 • CeDeWu

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.