Zamówienia publiczne w sferze kultury (Okładka miękka)

Zamówienia publiczne w sferze kultury

Zamówienia publiczne w sferze kultury (Okładka miękka)

Książka przedstawia specyfikę uwarunkowań prawnych wydatkowania środków publicznych w sferze kultury. W celu zilustrowania omówionej problematyki w publikacji zamieszczono analizę przykładowych stanów faktycznych , wyciąg przepisów prawnych oraz wybrane interpretacje urzędowe. Praca składa się z czterech rozdziałów prezentujących aspekt systemowy zamówień publicznych w sferze kultury, a także charakterystykę tych zamówień w kontekście ich przedmiotu, trybu postępowania oraz umów zawieranych przez zamawiających z wykonawcami.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zamówienia publiczne w sferze kultury" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.