Zabawy z komputerem i fizyką Skoki rzuty i rakiety

Zabawy z komputerem i fizyką Skoki rzuty i rakiety

Zabawy z komputerem i fizyką Skoki rzuty i rakiety

Oferta specjalna -16%

Starałem się pokazać w tej książce na konkretnym przykładzie ogólny tok postępowania w procesie modelowania komputerowego - od zjawiska do modelującego to zjawisko programu, formułowanego tu równolegle w trzech obiektowych językach programowania: Poscal (systemy Delphi i FPC/Lazarus), C++, Fortran 90/95. Jest to więc także trochę niestandardowy podręcznik tych trzech języków, systematyzujący i porównyjący ich poszczególne konstrukcje - od podstaw do elementów programowania obiektowego. Struktury językowe są tu omawiane w takiej kolejności, jaką narzuca tok rozwiązywanego zagadnienia.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Zabawy z komputerem i fizyką Skoki rzuty i rakiety" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.