Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej (Okładka miękka)

Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej

Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Od jesieni 1921 r. Sekretariat Departamentu Dyplomatycznego Polskiego MSZ rozpoczął wydawanie ściśle tajnego tygodniowego biuletynu „Sytuacja Międzynarodowa”. Biuletyn wysyłano do poszczególnych komórek w centrali MSZ, do wszystkich placówek dyplomatycznych RP i niektórych konsulatów oraz do Prezydium Rady Ministrów. Tematyka tego biuletynu obejmowała m.in. położenie wewnętrzne i politykę zagraniczną poszczególnych państw, informacje o międzynarodowych konferencjach, konwencjach itp. Jednocześnie Sekretariat rozpoczął wydawanie drugiego tajnego tygodniowego biuletynu (dla tych samych odbiorców) pt. „biuletyn Informacyjny Polska a Zagranica”. Tutaj jednak głównym tematem była polityka zagraniczna Polski. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy wydano polecenie komisyjnego niszczenia wykorzystanych numerów. Na szczęście dla badaczy część tych dokumentów zachowała się i można je teraz ujawnić.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Z tajnych biuletynów MSZ II Rzeczypospolitej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.