Z dziejów jazdy Księstwa Warszawskiego (Okładka twarda)

Z dziejów jazdy Księstwa Warszawskiego

Z dziejów jazdy Księstwa Warszawskiego (Okładka twarda)

Oferta specjalna -23%

Historia powstania jazdy Księstwa Warszawskiego w 1806 r. wiąże się ściśle z przebiegiem całego ruchu zbrojnego tego czasu, z sposobem jego organizacji i metodami. Wysiłek zbrojny Polski pruskiej wybuchł i rozwinął się zdumiewająco szybko przy współudziale całego prawie myślącego i czującego odłamu społeczeństwa, na którego czele stanęły, pomijając już naturalnych, wybitnych, dawnych przewodników idei narodowej, osobistości skromne zdolnościami, przemijające, których działalność wywierała jednak czasowy wpływ na dzieje powstania.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Z dziejów jazdy Księstwa Warszawskiego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.