Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne (Okładka miękka)

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%

W ramach klasycznego procesu zarządzania strategicznego kwestii szybkich i dynamicznych zmian w otoczeniu nie bierze się pod uwagę, a rozpowszechniony schemat budowania przewagi konkurencyjnej jest w swojej istocie statyczny. Wprawdzie niektóre metody i narzędzia analizy strategicznej uwzględniają dynamikę zachodzących zmian, tym niemniej logika całego procesu jest oparta na statycznym obrazie sił i zjawisk otaczających przedsiębiorstwo. W odróżnieniu od takiego sposobu pojmowania procesu budowania przewagi strategicznej podejście dynamiczne z samego założenia uwzględnia możliwość dostosowania zarządzania strategicznego do zaistniałych na zewnątrz i wewnątrz firmy zjawisk wymuszających zmianę strategii, bądź jej poszczególnych składowych. Od podejścia statycznego różni się tym, czym różni się film od zdjęcia. W warunkach dynamicznych podstawowe zasady rządzące procesami formułowania i wdrażania strategii zakładają, że wszystko znajduje się w nieustannym ruchu, a każdy istotny czynnik warunkujący strategię firmy może ulec zmianie. Wobec tego sam model jest z za łożenia elastyczny i wymusza dostosowywanie się do zaobserwowanych zmian.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.