Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych (Okładka twarda)

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych

Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -8%

Kup na prezent
Dorobek wynalazczy Polaków działających za granicą, w tym także w Stanach Zjednoczonych, jest stosunkowo słabo przebadany. Niniejsza praca, bazując w głównej mierze na źródłach podstawowych, wypełnia tę lukę. Książka przedstawia dorobek wynalazczy Polaków działających w USA w XIX i XX wieku. Nie jest to jednak katalog poszczególnych osiągnięć, lecz dogłębna analiza aktywności wynalazczej Polaków w Ameryce na szerokim tle zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych zachodzących w tym kraju i na świecie w omawianym okresie. Autor dokonuje próby oceny tych osiągnięć w odniesieniu do ówczesnego poziomu wiedzy oraz stara się oszacować ich wpływ na dalszych rozwój techniki. Analizuje również stopień percepcji polskich osiągnięć wynalazczych w społeczeństwie amerykańskim, czym uzupełnia obraz aktywności Polonii i jej wkładu w rozwój tamtejszej cywilizacji, przechodząc następnie do ogólniejszych rozważań nad naturą zjawiska wynalazczości, a także społeczną rolą twórców techniki. Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.