Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Okładka miękka)

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (Okładka miękka)

Oferta specjalna -18%

Kup na prezent
Głównym celem podręcznika jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie teoretyczno-metodologicznej koncepcji wyceny i kreowania wartości przedsiębiorstwa oraz określenie na tym gruncie ram ich praktycznej aplikacji w systemie strategicznego zarządzania podmiotem gospodarczym, szczególnie - długoterminowego zarządzania finansami. Aktualne tendencje w rozwoju i ewolucji działalności inwestycyjnej oraz finansowej przedsiębiorstw stwarzają obiektywne zapotrzebowanie na analizę i interpretację procesu wyceny czy oceny strategii maksymalizacji wartości. Strategia taka i jej ocena powinny koncentrować się przede wszystkim na: prawidłowym zdefiniowaniu nośników wartości dla właścicieli; wyborze odpowiednich mierników oceny kształtowania tej wartości; analizie korzyści dla właścicieli osiąganych z programów restrukturyzacyjnych i strategii wzrostu zewnętrznego; włączeniu wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (interesariuszy), a szczególnie menedżerów i pracowników, w proces kreowania wartości dla właścicieli.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.