Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce (Okładka miękka)

Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce

Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
Oryginalność studium poznawczego zawiera się przede wszystkim w: dostarczeniu metodycznie uporządkowanej bogatej wiedzy faktograficznej o wyborach samorządowych przeprowadzanych w ostatnich 20 latach w subregionie ciechanowskim; starannym zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej o wyborach, wyborach samorządowych w połączeniu z warstwą wiedzy egzemplifikacyjnej z przestrzeni lokalnej; dokonaniu komparatystycznej analizy wyborów na poziomie lokalnym, powiatowym oraz krajowym; zarysowaniu wyborów terytorialnych w rzeczywistości przemian ustrojowych. Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.