Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa t.2 (Okładka miękka)

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa t.2

Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa t.2 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -12%

Kup na prezent
Zalety podręcznika to: - podobnie jak w tomie 1 prosty, klarowny język, choć wykorzystywany tu aparat matematyczny jest bardziej rozbudowany, - liczne przykłady i uwagi historyczne ilustrujące teorię probabilistyczną, - zadania do samodzielnego rozwiązania, - wskazówki i odpowiedzi do zadań. Pewne rozdziały tomu 2 stanowią uzupełnienie i pogłębienie treści omówionych w tomie 1. W innych rozdziałach autor omawia bardziej zaawansowane, a także użyteczne dla zastosowań zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa: - rozkład wykładniczy i jednostajny, - specjalne funkcje gęstości w przestrzeniach wielowymiarowych, - miary prawdopodobieństwa i przestrzenie probabilistyczne, - rozkłady prawdopodobieństwa w r-wymiarowej przestrzeni liczb rzeczywistych, - rozkłady nieskończenie podzielne i półgrupy, - zastosowania transformacji Laplace’a, - funkcje charakterystyczne, - zastosowania metod analizy Fouriera, - analiza harmoniczna. Publikacja jest przeznaczona dla studentów nauk ścisłych, przyrodniczych i ekonomicznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa t.2" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.