Współczesny system bankowy. (Okładka miękka)

Współczesny system bankowy.

Współczesny system bankowy. (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
  • Liczba stron :

    324

  • Miękka
  • 324
  • Difin
Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego. Część pierwsza zawiera opis uwarunkowań, etapów rozwoju i sposobu funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na kształtowanie stabilności polskiego sektora bankowego. Część druga analizuje organizację i działania podejmowane przez nadzór finansowy w kontekście wpływu nowych rozwiązań europejskich na polski sektor bankowy. Część trzecia zawiera analizę przesłanek i uwarunkowań polityki monetarnej oraz ich wpływu na kształt systemu operacyjnego polskiego banku centralnego. W tym kontekście podjęta została również próba modelowego ujęcia działań realizowanych przez trzy banki centralne (USA, UE, Polska) w procesie przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu ostatnich lat, który przyczynił się do znacznej ewolucji wskazanych segmentów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Atutem publikacji pozostaje aktualność poruszanych problemów, a także kompleksowość rozważań teoretycznych o dużym stopniu szczegółowości, popartych szeroką analizą danych empirycznych.
  • Miękka
  • 324
  • Difin

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Współczesny system bankowy." wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.