Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji (Okładka miękka)

Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji

Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji (Okładka miękka)

Oferta specjalna -27%
  • Liczba stron :

    190

Rozważania podjęte w tomie koncentrują się na jednym z segmentów skomplikowanego procesu globalizacji dotyczącym nierówności, ich wymiarów i możliwości mierzenia. Podział dobrobytu, tak na świecie, jak i w poszczególnych państwach, nie jest równomierny, co ważniejsze, występujące dysproporcje wciąż poszerzają skalę i głębokość, a nauka ani polityka nie znajdują racjonalnych rozwiązań łagodzenia tego procesu W gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej pojawiają się też nowe elementy kreujące nierówności, takie jak: kapitał finansowy, upowszechnienie informacji, rozwój badań naukowych i innowacji technologicznych, złożone zasoby kreujące nadzwyczajną wartość, ale i te, warunkujące komunikację i współdziałanie ludzi oraz ich bezpieczeństwo.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Współczesne wymiary nierówności w procesie globalizacji" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.