Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (Okładka miękka)

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
O przedmiocie i metodach badań dydaktycznych - rozwój systemów dydaktycznych - główne pojęcia dydaktyki - cele kształcenia- treści formujące osobowość człowieka - treść przedmiotowa kształcenia ogólnego - procesy dydaktyczne - kształcenie wielostronne - problemowe nauczanie - uczenie się- nauczanie programowane - metody i organizacja kształcenia - metody nauczania - uczenia się - funkcje i treść podręczników szkolnych - organizacyjne formy kształcenia - sprawdzanie i pomiar osiągnięć szkolnych - uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych - osobowość i zawód nauczyciela - optymalizacja i planowanie pracy szkolnej

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.