Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Okładka miękka)

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem

Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Okładka miękka)

Kup na prezent
Monografia jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem naukowym podejmującym eksplorację wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem w perspektywie wewnątrzorganizacyjnej w realiach gospodarki opartej na wiedzy. W sposób systematyczny dokonano tu przeglądu wycinkowej i rozproszonej literatury w przyjętym obszarze badawczym. W wyniku identyfikacji istniejącej luki poznawczej zaproponowano autorski model wpływu zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem, który następnie poddano empirycznej weryfikacji. Zawarte w pracy wywód teoretyczny oraz empiria rzucają nowe światło na miejsce i rolę zaufania w zarządzaniu współczesnym innowacyjnym przedsiębiorstwem.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.