Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych (Okładka miękka)

Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Celem pracy jest próba określenia związku pomiędzy stopniem internacjonalizacji a wynikami ekonomicznymi polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zagadnienia stanowiące przedmiopt pracy nie były dotychczas szeroko analizowane w literaturze polskiej. Większość badań empirycznych dotyczy przedsiębiorstw z krajów wysoko rozwiniętych. Objęcie badaniem podmiotów z gospodarki transformowanej wypełnia więc lukę istniejącą w tym obszarze badawczym.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.