Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa (Okładka miękka)

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa

Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Kup na prezent
Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, pod redakcją naukową prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka, stanowi analizę ekonomiczno-prawną sposobu rozdziału funduszy pomocowych na polskie rolnictwo, a także efekt grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki. Analizie tej poddano przede wszystkim rozdysponowywanie funduszy oraz ich ekonomiczne rezultaty w najważniejszych działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W wyniku prac badawczych ustalono, jak proces rozdziału środków z funduszy strukturalnych UE wpłynął na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa, jak zmienił strukturę dochodową, zawodową i społeczną na obszarach wiejskich objętych nową perspektywą finansową, a także określono praktyczne ekonomicznie efekty dysponowania środkami oraz możliwe zmiany w polskim prawie, zmierzające do właściwszego i sprawniejszego wykorzystywania pomocy unijnej przez administrację rolną. Zawarte w książce postulaty de lege ferenda oraz wskazówki ekonomicznego podziału funduszy strukturalnych mogą być wykorzystane w nowej perspektywie budżetowej, tj. na lata 2014-2020. Książka jest przeznaczona dla ekonomistów, prawników, urzędników zajmujących się funduszami europejskimi.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.