Wokół Konwencji Europejskiej (Okładka twarda)

Wokół Konwencji Europejskiej

Wokół Konwencji Europejskiej (Okładka twarda)

Oferta specjalna -11%
Prezentowana książka jest szóstym, zmienionym i uaktualnionym wydaniem komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawia ona wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, wśród których można wymienić między innymi: - prawo do życia, - prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, - prawo do rzetelnego procesu sądowego, - wolność myśli, sumienia i wyznania, - wolność słowa, - wolność zrzeszania się i stowarzyszania, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony. Publikacja ta, znana na rynku od lat, stanowi cenną pomoc w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i skutecznym korzystaniu z niego w obronie praw i wolności.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wokół Konwencji Europejskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.