Włoski. Non c’è problema!+ - wszystkie poziomy (PC cyfrowe)

Włoski. Non c’è problema!+ - wszystkie poziomy

Włoski. Non c’è problema!+ - wszystkie poziomy (PC cyfrowe)

Chcesz kupić ten produkt, bo:

Kup na prezent
 • klucz produktu
 • PC
 • polska
 • plik do pobrania
 • Produkt dostępny wyłącznie na terytorium Polski
 • SuperMemo World
 • SuperMemo World
 • klucz produktu
 • System operacyjny: Windows XP / Vista / 7; Procesor: Pentium 2 GHz; Pamięć RAM: 512 MB (1 GB dla Windows 7); Dysk twardy: 6 GB wolnego miejsca; Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX; Pozostałe: Mikrofon.

  Uwaga! Kurs wymaga aktywacji, podczas której konieczne jest połączenie z Internetem.
Włoski. Non c’è problema!+ - wszystkie poziomy zawiera następujące elementy:
 • program Włoski. Non c’è problema!+ - poziom podstawowy A1-A2
 • program Włoski. Non c’è problema!+ - poziom średni B1
 • program Włoski. Non c’è problema!+ - poziom zaawansowany B2-C1


Włoski. Non c’è problema!+ - poziom podstawowy A1-A2 - opis

Kurs jest przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę włoskiego lub pragnących odświeżyć zapomniane podstawy. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi swobodne porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach życiowych (poziom A2 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Wprowadzenie zawiera alfabet oraz zasady wymowy. Aby jeszcze skuteczniej uczyć prawidłowej wymowy i akcentowania w języku włoskim, w podręczniku wszystkie samogłoski, których poprawne akcentowanie może sprawiać kłopot, zostały podkreślone, co ma duże znaczenie w treningu wymowy zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy akurat dostępu do nagrań. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
 • zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące,
 • odmiana czasowników w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym,
 • tworzenie liczby mnogiej i rodzaju żeńskiego rzeczowników,
 • tworzenie pytań,
 • rodzajniki,
 • przyimki proste i ściągnięte,
 • czasowniki modalne,
 • liczebniki główne,
 • konstrukcja stare + gerundio,
 • tryb warunkowy i rozkazujący,
 • partykuła ne i ci;

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
 • zwroty grzecznościowe,
 • przedstawianie siebie, swojej rodziny i znajomych,
 • opisywanie pochodzenia i miejsca zamieszkania,
 • opisywanie samopoczucia,
 • opisywanie swojego zawodu,
 • określanie godziny,
 • opowiadanie o rozkładzie dnia i codziennych czynnościach,
 • spotkania ze znajomymi, w domu, w kinie,
 • wakacje i sport,
 • informowanie o pogodzie,
 • pytanie o drogę i udzielanie wskazówek,
 • opisywanie wyglądu, części ciała i dolegliwości,
 • formułowanie prośby i zaproszenia,
 • sposoby wyrażania radości, składania, przyjmowania i odrzucania propozycji;
 • ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki;
 • teksty i dialogi prezentowane zarówno po włosku, jak i po polsku.

Skuteczna nauka:
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień;
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 70 minut nagrań!


Włoski. Non c’è problema!+ - poziom średni B1 - opis

Kurs jest przeznaczony dla osób dobrze znających podstawy i zamierzających kontynuować naukę włoskiego na poziomie średnim. Opanowanie zaprezentowanego materiału umożliwi formułowanie spójnych wypowiedzi oraz ich umiejętne prezentowanie i argumentowanie w dyskusji (poziom B1 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Aby jeszcze skuteczniej uczyć prawidłowej wymowy i akcentowania w języku włoskim, w podręczniku wszystkie samogłoski, których poprawne akcentowanie może sprawiać kłopot, zostały podkreślone, co ma duże znaczenie w treningu wymowy zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mamy akurat dostępu do nagrań. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek polsko-włoski i włosko-polski, obejmujący słowa występujące w kursie.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
 • czasy futuro anteriore, futuro semplice, trapassato prossimo, passato remoto,
 • tryb rozkazujący imperativo – rozwinięcie i podsumowanie,
 • tryb łączący congiuntivo presente, congiuntivo passato, congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato,
 • tryb warunkowy condizionale composto,
 • strona bierna,
 • mowa zależna,
 • zdania warunkowe,
 • forma nieosobowa czasowników si impersonale, si passivante, formy z uno/una,
 • bezokoliczniki infinito presente i infinito passato,
 • stopniowanie przymiotników,
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków,
 • rodzajnik cząstkowy,
 • zaimek cząstkowy ne, zaimki kombinowane, zaimki względne w różnych funkcjach, zaimek względny cui,
 • liczebniki porządkowe,
 • zwroty fare bene a + bezokolicznik, stare per + bezokolicznik, stare sul punto di + bezokolicznik,
 • czasownik mi serve, farcela,
 • konstrukcja vedere/sentire qualcuno + bezokolicznik,
 • neanche, nemmeno, neppure.

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
 • przepisy kulinarne,
 • posiłki przy stole z rodziną i przyjaciółmi,
 • zakupy,
 • załatwianie różnych spraw (bank, poczta),
 • podróżowanie,
 • plany wakacyjne,
 • poruszanie się różnymi środkami transportu,
 • sytuacje drogowe: mandaty, wykroczenia, korki uliczne,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne, kataklizmy,
 • wiadomości prasowe,
 • związki międzyludzkie,
 • wygląd zewnętrzny,
 • opowiadanie o doświadczeniach i wspomnieniach z przeszłości,
 • biografie,
 • pisanie e-maili i SMSów.
 • ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki;
 • teksty i dialogi prezentowane zarówno po włosku, jak i po polsku.

Skuteczna nauka:
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający ponad 3 000 ćwiczeń i objaśnień;
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 100 minut nagrań!


Włoski. Non c’è problema!+ - poziom zaawansowany B2-C1 - opis

Kurs jest przeznaczony dla osób znających włoski na poziomie średnim, pragnących kontynuować jego naukę na poziomie zaawansowanym. Opanowanie zaprezentowanego materiału pozwoli na swobodne rozumienie tekstów i wypowiedzi oraz płynne i spontaniczne wypowiedzi na dowolne tematy (poziom C1 według Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Podręcznik jest podzielony na 12 obszernych lekcji, w których znajdują się dialogi, teksty i komentarze kulturowe oraz objaśnienia gramatyczne i ćwiczenia. Na końcu książki jest klucz z odpowiedziami do ćwiczeń oraz praktyczny słowniczek włosko-polski i polsko-włoski, obejmujący słowa występujące w kursie.

Na przedstawiony materiał gramatyczny składają się m.in.:
 • tryby condizionale i congiuntivo w różnych użyciach
 • konstrukcja fare + infinito i lasciare + infinito
 • okresy warunkowe w mowie zależnej
 • zdania podrzędne z participio passato i gerundio passato
 • zdania podrzędne czasowe wprowadzone spójnikiem finché
 • zdania bezokolicznikowe z infinito passato
 • zdania porównawcze wprowadzone spójnikiem come se

Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się:
 • turystyka, podróże, hotele
 • uroczystości rodzinne, ślub i wesele
 • wychowywanie dzieci
 • sport, piłka nożna
 • tolerancja i jej nadużycia, model rodziny, małżeństwo
 • zdrowie, rehabilitacja
 • rynek pracy, życiorys, umowa o pracę
 • prawo, walka z przestępczością
 • ochrona środowiska
 • świat mediów
 • żywność, odżywianie się
 • polityka krajowa i międzynarodowa
 • ponad 1000 słów i wyrażeń przeznaczonych do nauki

Skuteczna nauka:
 • nowoczesny, podzielony na rozdziały podręcznik do nauki włoskiego;
 • kurs multimedialny, w całości ilustrowany nagraniami, zawierający 2 000 ćwiczeń i objaśnień;
 • pliki MP3 z nagraniami wszystkich dialogów, tekstów, słów i wyrażeń, wykonane przez profesjonalnych lektorów włoskich, do słuchania np. w samochodzie lub autobusie – 2 godziny nagrań!
 • PC
 • polska
 • plik do pobrania
 • Produkt dostępny wyłącznie na terytorium Polski
 • SuperMemo World
 • SuperMemo World
 • klucz produktu
 • System operacyjny: Windows XP / Vista / 7; Procesor: Pentium 2 GHz; Pamięć RAM: 512 MB (1 GB dla Windows 7); Dysk twardy: 6 GB wolnego miejsca; Karta dźwiękowa: zgodna z DirectX; Pozostałe: Mikrofon.

  Uwaga! Kurs wymaga aktywacji, podczas której konieczne jest połączenie z Internetem.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Włoski. Non c’è problema!+ - wszystkie poziomy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.