Wladza odpowiedzialność prawda (Okładka miękka)

Wladza odpowiedzialność prawda

Wladza odpowiedzialność prawda (Okładka miękka)

Kup na prezent
Książka Ludwika Habudy dotyczy szeroko pojętej etyki życia publicznego, a w jej ramach - postaw społecznych wobec prawdy i kłamstwa oraz odpowiedzialności za czyny i słowa jako ważnych czynników kształtowania stosunków politycznych. Praca nie ma charakteru moralizatorskiego ani filozoficznego, chociaż znajdziemy w niej odwołania do literatury z tego gatunku. To czerpanie z dorobku etyczno-filozoficznego podnosi wydatnie jej walory erudycyjne, natomiast stosowne przywoływanie fragmentów z beletrystyki, które mogą wzmocnić odbiór intencji Habudy, czyni jego twórczość głęboko humanistyczną. Z recenzji dr. hab.. Andrzeja Czajowskiego

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wladza odpowiedzialność prawda" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.