Wielki atlas świata

Wielki atlas świata
  • Twarda
  • 336
  • Daunpol
Posiada wydzielone cztery działy opi­sujące Wszechświat, Świat, kontynenty i Polskę. Specjalne miejsce zajmuje Polska. Znajdziemy tu mapy przedstawiające ukształtowanie po­wierzchni naszego kraju oraz jego podział admi­nistracyjny. Mapy tematyczne dotyczące Polski pokazują współczesne zjawiska przyrodnicze, go­spodarcze i demograficzne. Mapy fizyczne kontynentów i ich części zachę­cają do poznawania egzotyki odległych miejsc. Przy każdym kontynencie znajdują się również mapy pokazujące rozmieszczenie obiektów z listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrod­niczego Ludzkości, objęte ochroną międzynaro­dowej organizacji UNESCO. Uzupełniają je bogate opisy i liczne zdjęcia.
  • Twarda
  • 336
  • Daunpol

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wielki atlas świata" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.