Wiele historii jednego państwa

Wiele historii jednego państwa

Wiele historii jednego państwa

Oferta specjalna -15%

Autorka przedstawiła koncepcje dziejów Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego do roku 1569 formułowane przez XIX-wiecznych historyków polskich, rosyjskich i ukraińskich, a także litewskich i białoruskich w pracach, które odegrały istotną rolę w rozwoju myśli historycznej oraz badaniach nad problemem tych dziejów we wskazanych historiografiach. Szczególny nacisk położyła na różnice w ujęciach wynikające z ówczesnych stanowisk metodologicznych, ideowych oraz politycznych poszczególnych historyków reprezentujących różne nurty historiograficzne.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wiele historii jednego państwa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.