Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem (Okładka twarda)

Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem

Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
Autorka, podejmując najistotniejsze wątki i wprowadzając w proces konceptualizacji pojęcia obywatelstwa, obywatelskości i obywatela, omówiła podejścia filozoficzne, socjologiczne i pedagogiczne dotyczące edukacji obywatelskiej. Zaprezentowała wyniki dużego międzynarodowego badania ICCS (International Civic and Citizenship Study), porównała poziom kompetencji poznawczych polskich 14-latków z kompetencjami rówieśników z 37 krajów świata. Szeroko omówiła zakres wiedzy obywatelskiej polskich gimnazjalistów, wskazała niedostatki polskiej edukacji obywatelskiej. Dokonała szczegółowej analizy uwarunkowań wiedzy obywatelskiej w Polsce i na świecie, wykorzystując nowe techniki statystyczne, regresji wielozmiennowej, co w pracach pedagogicznych, nie tylko polskich, jest ewenementem. Książka jest adresowana zarówno do środowiska pedagogów akademickich oraz przedstawicieli nauk społecznych, jak i władz oświatowych oraz nau czycieli na co dzień zajmujących się wychowaniem młodzieży.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.