Vademecum głównego księgowego z płytą CD (Okładka miękka)

Vademecum głównego księgowego z płytą CD

Vademecum głównego księgowego z płytą CD (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%
 • Liczba stron :

  80642

 • Miękka
 • 80642
 • 1
 • C.H. Beck
Fundament pracy księgowego, który pozwoli zrozumieć trudniejsze zagadnienia W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, wydatki strukturalne, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor publiczny z perspektywy głównego księgowego, kładąc akcent na te kwestie, które określają status księgowego i jego obowiązki. Wyjaśnienia prezentowane są w przystępny sposób, bazując na wielu praktycznych przykładach. Publikacja pokazuje powiązania między planami finansowymi (w tym budżetem) – ewidencją księgową – sprawozdawczością (budżetową i finansową) oraz klasyfikacją budżetową. Sytuuje głównego księgowego, jako uczestnika szeregu procedur i mechanizmów, realizowanych w podmiotach sektora publicznego (np. tworzenie planów finansowych, dokonywanie w nich zmian, ustalanie polityki rachunkowości, inwentaryzacja majątku, udzielanie zamówień publicznych, tworzenie systemu kontroli zarządczej, kontrasygnata, wykonywanie kontroli wewnętrznej). Poprzez wskazaną powyżej perspektywę i zakres poruszanych zagadnień książka stanowi „swoistą” mapę drogową prowadzącą głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez często pogmatwane ścieżki wyznaczane przez rozbudowane regulacje prawne opisujące obowiązki podmiotów publicznych. Książka stanowi swoistą „Biblię” dla księgowych, dzięki której dowiedzą się m.in.: jakie są różnice pomiędzy rachunkowością budżetową a rachunkowością jednostek gospodarczych; czym są zasada kasowości i memoriału, oraz jakie są konsekwencje ich stosowania w jednostkach budżetowych i księgowości budżetu; jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik na stanowisku księgowego i głównego księgowego (czy też na innym stanowisku w dziale finansowo-księgowym); jakie są zasady zatrudnienia, wynagradzania i premiowania pracy księgowego; jak ustalić prawidłowo działający system księgowy, który pozwoli rzetelnie i szybko sporządzić sprawozdania budżetowe i finansowe oraz inne raporty; jaki jest zakres kompetencji i obowiązków głównego księgowego (również tych niestandardowych, czyli niezwiązanych bezpośrednio z księgowością np. w zakresie działań windykacyjnych, kontroli zarządczej, pozyskiwania środków europejskich, zawierania umów i przygotowywania uchwał); za jakie czynności odpowiada księgowy, a za jakie kierownik jednostki w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych; jak przeprowadzić procedurę planistyczną i budżetową (budżet, plan finansowy jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zgodność budżetu z wieloletnią prognozą finansową); jak gospodarować finansami publicznymi (lokaty bankowe, zaciąganie zobowiązań, ograniczenia w uchwalaniu budżetu); jakie są specyficzne zasady rachunkowości oraz wyceny w sektorze publicznym; jak przygotować pełną dokumentację polityki rachunkowości (uproszczenia w księgowości, metody wyceny itp.), która nie zostanie zakwestionowana przez organy kontroli; jak przygotować zakładowy plan kont z odpowiednią analityką; jak przeprowadzić procedurę inwentaryzacyjną w sektorze publicznym (specyficzne zasady wyceny, druki inwentaryzacyjne itd.); jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz sprawozdania budżetowe; jakie są powiązania pomiędzy klasyfikacją budżetową, ewidencją księgową a sprawozdawczością; jak skutecznie powierzyć obowiązki za sprawy finansowo – księgowe głównemu księgowemu.
 • Miękka
 • 80642
 • 1
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Vademecum głównego księgowego z płytą CD" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.