Użytkowanie (Okładka twarda)

Użytkowanie

Użytkowanie (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki konstrukcji prawnej użytkowania. W książce zawarto pogłębioną analizę elementów tej instytucji, uzupełnioną o badania prawnoporównawcze, rys historyczny oraz liczne wnioski de lege lata i de lege ferenda. Praca przedstawia w szczególności: – istotę i funkcje prawa użytkowania oraz właściwości odróżniające je od innych praw rzeczowych i obligacyjnych; – szerokie spektrum przedmiotów użytkowania; – sytuację właściciela przedmiotu obciążonego użytkowaniem; – przyczyny i skutki wygaśnięcia użytkowania. Książka prezentuje wiele zagadnień dotąd tylko pobieżnie poruszanych w doktrynie, m.in.: użytkowanie udziału we współwłasności, użytkowanie praw i zespołu środków produkcji, użytkowanie nieprawidłowe. Monografia przeznaczona jest dla teoretyków prawa, studentów kierunków prawniczych oraz osób mających w praktyce do czynienia z tematyką użytkowania – zwłaszcza sędziów i notariuszy. Stan prawny na 1 grudnia 2012

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Użytkowanie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.