Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (Okładka miękka)

Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego

Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Praca dotyczy uwarunkowań partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Skupia się na ukazaniu wieloaspektowości, złożoności i uwarunkowań związanych z decyzjami dotyczącymi realizacji zadań inwestycyjnych w partnerstwie z podmiotami prywatnymi. Konieczne jest dokonanie oceny, a zarazem inne podejście do kategorii rozwoju i czynników go kształtujących. W okresie spowolnienia gospodarczego oraz ograniczonych możliwości zwiększenia zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań. (...) Niniejsza monografia stanowi ważny i obszerny, wieloaspektowy przyczynek naukowy z zakresu ekonomii, pozwalający na nowoczesne spojrzenie na problemy i uwarunkowania realizacji inwestycji w formule PPP. (...) Odbiorcami monografii mogą być zarówno praktycy, jak i teoretycy zajmujący się problematyką ekonomiki sektora publicznego, finansowania inwestycji samorządowych, jak również przedstawiciele biznesu, mający zamiar wejść w partnerstwo z sektorem publicznym. Monografia może również wzbogacić proces kształcenia na studiach licencjackich/magisterskich w zakresie przedmiotów związanych z finansami publicznymi, w tym samorządowymi i ekonomiką sektora publicznego. Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Beaty Zofii Filipiak

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.