Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej (Okładka miękka)

Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej

Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -15%
  • Liczba stron :

    356

Prezentowana książka powstała przy udziale autorów z Polski, Rosji, Niemiec, i Wielkiej Brytanii. Poszczególne opracowania przynoszą próbę odpowiedzi na ważne pytanie: czy i w jakim stopniu ustroje terytorialne współczesnych państw sprzyjają demokratyzacji systemów władzy publicznej. Przeważająca część pracy zawiera rozważania dotyczące znaczenia (i stopnia realizacji) dyrektywy sformułowanej w art.. 15 Konstytucji RP: "Ustrój terytorialny Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej". Generalna konkluzja, którą można sformułować na podstawie lektury tej książki, potwierdza hipotezę przedstawioną we Wprowadzeniu: "Obecny ustrój terytorialny Polski nie odpowiada w pełni potrzebom i wyzwaniom rozwoju cywilizacyjno-kulturowego kraju i społeczeństwa. Nie stanowi on optymalnej konstrukcji przestrzenno-strukturalnej, ocenianej pod katem realizacji imperatywu zapisanego w art.. 15 Konstytucji".

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.