Ustawa o systemie oświaty Komentarz (Okładka twarda)

Ustawa o systemie oświaty Komentarz

Ustawa o systemie oświaty Komentarz (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
To już piąte wydanie niezwykle cenionego przez czytelników komentarza do ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Reguluje między innymi działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. Najnowsze wydanie obejmuje zagadnienia związane ze zmianą systemu nadzoru pedagogicznego oraz reformą kształcenia zawodowego. Komentarz zawiera także omówienie przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września 2013 r. (tzw. ustawa przedszkolna) obejmujących m.in.: - uregulowanie maksymalnej wysokości opłat przedszkolnych; - wprowadzenie dotacji celowych dla gmin na dofinansowanie zajęć w przedszkolach i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby niesamorządowe; - zmiany w systemie dotowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, nieprowadzonych przez gminy.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ustawa o systemie oświaty Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.