Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz (Okładka twarda)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz (Okładka twarda)

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła istotne zmiany w systemie kosztów sądowych, zwłaszcza co do wysokości i sposobu uiszczania opłat. Od początku obowiązywania wzbudziła wiele kontrowersji, które zaowocowały licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Od wejścia w życie ustawa podlegała licznym nowelizacjom. W czwartym wydaniu komentarza uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany, jak również zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzone przez ustawy: Prawo geologiczne i górnicze, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw. Uwzględniono także zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wynikające z ustawy z 16 września 2011 r., która wejdzie w życie w 3 maja 2012 r. W publikacji przedstawiono najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego – przede wszystkim uchwały stanowiące odpowiedzi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego przez sądy powszechne, wydane do czerwca 2011 r., oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki temu obecne wydanie komentarza staje się źródłem wiedzy o wykładni przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz związanych z nimi przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może zainteresować także podmioty występujących w postępowaniu w charakterze np. strony, świadka czy biegłego. Autorka – sędzia Sądu Najwyższego – uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.