Usługi turystyczne Komentarz (Okładka twarda)

Usługi turystyczne Komentarz

Usługi turystyczne Komentarz (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
W komentarzu omówiono wszystkie najważniejsze problemy związane z ustawą o usługach turystycznych, w tym dotyczące takich zagadnień jak: – ochrona klienta biura podróży, – zasady pełnienia funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, – usługi hotelarskie. W publikacji uwzględniono aktualne orzecznictwo sądów, w tym Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także raporty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli oraz rozporządzenia wykonawcze do komentowanej ustawy. Komentarz zawiera liczne wskazówki dotyczące prawidłowej praktyki w działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, a także omawia błędy, których powinno się unikać. Książka przeznaczona jest dla organizatorów turystyki, pośredników turystycznych, agentów turystycznych, osób świadczących usługi hotelarskie oraz przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Może być także przydatna dla pracowników urzędów marszałkowskich i urzędów gmin, sędziów, adwokatów i radców prawnych, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Najwyższej Izby Kontroli, powiatowych (miejskich) rzeczników ochrony konsumenta oraz przedstawicieli organizacji konsumenckich. Stanowi cenną lekturę dla pracowników naukowych, studentów oraz dziennikarzy zainteresowanych problematyką usług turystycznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Usługi turystyczne Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.