Usługi marketing i zarządzanie (Okładka miękka)

Usługi marketing i zarządzanie

Usługi marketing i zarządzanie (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Sektor usług w gospodarce ma coraz większy udział w ogólnym rozwoju gospodarczym i stanowi szansę dla osób bezrobotnych. W książce problematyka została podzielona na trzy części: część I marketing usług, część II - zarządzanie organizacją usługową oraz część III problemy współczesnego marketingu usług. W poszczególnych rozdziałach Autorka omawia uwarunkowania marketingu usług, różnice w marketingu organizacji nastawionych (na przykładzie bankowości detalicznej, firm turystycznych i hotelarstwa) i nienastawionych na zysk (muzeów i organizacji charytatywnych), problematykę zarządzania organizacją usługową, a zwłaszcza zarządzania zmianą, metody zarządzania ludźmi, marketing wewnętrzny organizacji usługowej i kompetencje jej pracowników, a także przedstawia współczesne problemy marketingu usług i co niesie w tym zakresie przyszłość.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Usługi marketing i zarządzanie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.