Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - (Okładka miękka)

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem  -

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Kompleksowe omówienie wszystkich aspektów związanych z rodzicielstwem pracowników – szczegółowe komentarze ekspertów z dużą ilością przykładów i kompletną dokumentacją. Szczególną uwagę autorzy poświęcają nowym regulacjom obowiązującym od 17 czerwca 2013 r. (w tym m.in. urlopom rodzicielskim, zmienionym zasadom udzielania urlopów macierzyńskich i wypłacania zasiłków macierzyńskich) oraz zmianom w urlopach wychowawczych obowiązującym od 1 października 2013 r. W publikacji: scharakteryzowano dokładnie uprawnienia pracownic w okresie ciąży – kiedy obowiązuje ochrona stosunku pracy, jakie są prawa ciężarnej, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy; przedstawiono wnikliwą analizę poszczególnych rodzajów urlopów związanych z narodzinami i opieką nad dzieckiem: od urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) począwszy, poprzez dodatkowy urlop macierzyński (dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego), urlop ojcowski, urlop rodzicielski; scharakteryzowano zasady udzielania urlopów wychowawczych z uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 października 2013r. omówiono uprawnienia rodziców powracających do pracy z przywołaniem szeregu praktycznych problemów pracodawców, propozycjami możliwych rozwiązań bardzo szczegółowo, z podaniem licznych przykładów z praktyki, przedstawiono problematykę świadczeń z ubezpieczenia społecznego przysługujących pracującym rodzicom – zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze. Książka z serii Pogotowie Kadrowe – praktycznych poradników, skierowanych do pracowników działów kadr i płac. Każda książka z serii stanowi bieżącą pomoc w codziennej pracy. Dzięki zawartym w nich licznym przykładom, wzorom dokumentów, orzecznictwu i stanowiskom urzędowym, są one prostymi w zastosowaniu narzędziami, pozwalającymi na szybkie rozwiązanie konkretnych problemów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem -" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.