Umowy w obrocie gospodarczym (Okładka miękka)

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
  • Liczba stron :

    412

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca, mają duże znaczenie w praktyce. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych typów umów handlowych, w tym: - umowy agencyjnej, - umowy komisu, - umowy spedycji, - umowy ubezpieczenia. W opracowaniu analizie poddano zarówno normy materialnego i kolizyjnego prawa umów, jak i normy regulujące jurysdykcję sądów polskich oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce. Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stan prawny na 1 marca 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Umowy w obrocie gospodarczym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.